Behandeling stap voor stap

1) Ontvangst

07.30 uur: De cliënt wordt door de behandelend arts en technician(s) ontvangen in de kliniek. Vooraf aan de behandeling wordt het dossier nog een keer goed doorgenomen en gecheckt op eventuele (nieuwe) bijzonderheden.

2) Start

07.45 uur: Start van de behandeling. Allereerst worden er foto’s van de cliënt gemaakt. Deze zijn voor het behandeldossier en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Vervolgens wordt het donorgebied (waar de grafts uit worden gehaald, meestal de achterzijde van het hoofd) geschoren. Het meeste resultaat wordt verkregen als het hele hoofd wordt geschoren. Dit geldt niet voor vrouwen om voor de hand liggende redenen, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven wordt. Bij vrouwen wordt een smal gebied afgeplakt en geschoren. Nadat het donorgebied kort geschoren is, wordt de voorverdoving aangebracht. Het betreft een geheel pijnloze, oppervlakkige verdoving. Dit neemt ongeveer tien minuten in beslag. Tussentijds kan de cliënt de lunch uitzoeken op onze menulijst en wordt er uitleg gegeven over de medicijnen die ingenomen dienen te worden. Het betreft antibiotica en een tabletje om eventuele zwelling te voorkomen. Indien gewenst kan de cliënt een DVD uitzoeken, zodat hij/zij tijdens de behandeling iets van afleiding heeft.

3) Extractie van de grafts

08.05 uur: De cliënt neemt plaats in de behandelstoel. Nadat er nog wat extra verdoving is gegeven, begint de technician met de extractie van de grafts. Dit zal ongeveer tot 12.30 u duren. Tussendoor kan er een pauze genomen worden om de benen te strekken, om te eten of drinken, etc. De cliënt kan zelf aangeven wanneer de pauze gewenst is.

4) Het maken van gaatjes

12.30 uur: Nadat de grafts geëxtraheerd zijn, worden er foto’s gemaakt en wordt het donorgebied met een desinfecterende crème ingesmeerd. Nadat de arts nogmaals met de cliënt het gewenste behandelgebied besproken heeft, wordt het ontvangstgebied gemarkeerd en vervolgens verdoofd. Dit gebeurt op dezelfde manier als het donorgebied. De grafts worden ondertussen in een speciaal ontwikkeld medium bewaard, waardoor zij vrijwel zonder uitzondering bijzonder goed aanslaan in het ontvangstgebeid.

Nadat de verdoving goed is ingewerkt, begint de arts met het ‘maken van de gaatjes’ in het behandelgebied. Regelmatig krijgt de cliënt de gelegenheid om in de spiegel mee te kijken. Het is immers van groot belang dat de gaatjes in goed overleg met de cliënt geplaatst worden. Het maken van de gaatjes zal ongeveer een uur in beslag nemen. Nadat de gaatjes gemaakt zijn wordt de gehele hoofdhuid gewassen.

5) Lunch

14.00 uur: Vervolgens vindt de lunchpauze plaats. De lunch wordt verzorgd door Hair Science Institute. Bij de lunch krijgt de cliënt dezelfde medicatie als ‘s ochtends.

6) Terugplaatsen van de grafts

14.30 uur: Na de lunch worden de grafts teruggeplaatst. Dit wordt gedaan door twee technicians of door een arts en een technician. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om met twee personen de grafts terug te plaatsen, tenzij het behandelgebied dit niet toelaat.

De hele middag kan de cliënt film kijken en er zal regelmatig gepauzeerd worden. De cliënt kan zelf het moment van pauze aangeven. Tussentijds wordt er regelmatig een drankje aangeboden.

7) Einde van de behandeling

16.30 uur: Alle grafts zijn teruggeplaatst. Er wordt nog een keer foto’s gemaakt van de cliënt voor in het dossier. Daarna krijgt de cliënt instructies voor de nazorg, over onder andere het medicijngebruik, het wassen van het haar, etc.

Voordat de cliënt naar huis gaat wordt de behandeldag nog even kort nabesproken. Om onze behandeling waar mogelijk te perfectioneren zal u verzocht worden een enquête in te vullen op een iPad.

Als niet het gehele hoofd geschoren is wordt als laatste het haar over het donorgebied gekamd, tenzij het haar te kort is om het gebied te bedekken. Er wordt u dan ook geadviseerd het haar voor de behandeling minimaal 8 cm te laten groeien als u het donorgebied wil bedekken na de behandeling.

Na de behandeling is de cliënt in staat om zelfstandig naar huis te rijden. De behandeling en de medicijnen zullen geen invloed hebben op de rijvaardigheid.