Disclaimer

Cookie beleid

Dankzij cookies herkent Hair Science Institute u op haar website. Ze helpen ons te begrijpen welke delen van onze website u interessant vindt. U bepaalt zelf of u cookies accepteert of niet. De instellingen van uw browser kunt u meestal zo aanpassen dat (bepaalde) cookies worden geweigerd.

Wat zijn cookies?

De website van Hair Science Institute – hasci.com - maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden gezet als u een webpagina bezoekt. Hasci.com is goed beveiligd. Van onze cookies kunt u verwachten dat ze uw bezoek aan onze website vergemakkelijken en u kunt erop rekenen dat ze geen virussen op uw computer overbrengen.

Geen cookies van derden

Hair Science Institute laat geen derden zoals adverteerders toe op haar website. Dat betekent dat er niet via zgn. ‘page tags’ persoonlijke gegevens verzameld worden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Via onze website wordt een Google-cookie geplaatst als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekgedrag te analyseren en deze samen te vatten in rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming verleend de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google gebruikt deze informatie dus om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Zelf instellingen aanpassen

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. U heeft hierbij de volgende keuzes:

  • U kunt uitsluitend cookies toestaan van de eigenaar van de website die u bezoekt (first party cookies)
  • U kunt ook cookies toestaan van andere partijen dan de eigenaar van de website die u bezoekt (third party cookies)
  • U kunt alle cookies blokkeren
  • U kunt alle cookies blokkeren, maar wel uitzonderingen (exceptions) aangeven in uw browser

Privacybeleid en algemene voorwaarden

U wordt verzocht onderstaande informatie over ons privacybeleid en de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Privacybeleid

HAIR SCIENCE INSTITUTE® en HAIR SCIENCE ACADEMY® zijn merken van HAIR SCIENCE INSTITUTE BV, afgekort HSI. Zowel naam en logo van HSI als naam en logo van HaarStamcel Transplantatie® (HST) zijn eigendom van Hair Science Institute bv. HSI stelt uw interesse in haar kennis en medische dienstverlening en uw bezoek aan haar website zeer op prijs. Bij HSI willen wij dat u uw persoonlijke informatie zo veel mogelijk in eigen hand kunt houden; het is voor ons belangrijk dat u het prettig vindt om onze website te bezoeken. Het kan echter zo zijn dat wij op bepaalde momenten informatie van u nodig hebben. Persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw e-mailadres of medische gegevens, kunnen als volgt worden gebruikt. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt om informatie van ons te ontvangen is het mogelijk dat wij die gegevens verzamelen en opslaan. Dit stelt ons in staat u de gewenste informatie te verstrekken. Als u informatie raadpleegt of download, is het mogelijk dat wij uw bezoek nagaan, onder andere om u van de juiste informatie te voorzien. Ook verschaft dit ons inzicht in het onderdeel van onze website dat u hebt bezocht. De informatie die wij van u hebben verzameld of opgeslagen, verkopen of verstrekken wij niet aan derden die geen dochteronderneming of partner van ons zijn. De website kan links bevatten naar andere dan de HSI -website. HSI is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.

Algemene voorwaarden

De pagina's en overige inhoud van onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de 'Inhoud' genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de Inhoud zijn eigendom van HSI. Niets uit de inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van HSI tenzij anders aangegeven. Wijziging van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden. 

Alle software die van onze website kan worden gedownload (de 'Software') is auteursrechtelijk beschermd werk van HSI en/of zijn toeleveranciers. Het gebruik, de verveelvoudiging en herdistributie van de Software is onderworpen aan voorwaarden in een eventuele licentieovereenkomst van de eindgebruiker, die wordt geleverd bij of deel uitmaakt van de Software (de 'Licentieovereenkomst'). Eindgebruikers hebben niet het recht Software te installeren waarop een Licentieovereenkomst van toepassing is, tenzij de eindgebruiker eerst instemd met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. De Software wordt uitsluitend voor gebruik volgens de Licentieovereenkomst aan eindgebruikers ter beschikking gesteld om te worden gedownload. Toepassing, verveelvoudiging of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. Zonder beperking van het voorgaande is het kopiëren of verveelvoudigen van de Software naar een andere server of locatie ten behoeve van verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijk verboden. De Software wordt, indien van toepassing, alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Met uitzondering van de waarborg in de Licentieovereenkomst, wijst HSI hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de Software af, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-schending.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van HSI (of zijn dochterondernemingen en/of zijn partners) van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreft elk van de hoofdmerken van HSI (bijvoorbeeld HAIR SCIENCE INSTITUTE® en HAIR SCIENCE ACADEMY®) en zijn bedrijfslogo's en emblemen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van HSI. 

Informatie over onze website wordt 'als zodanig' verstrekt zonder enige waarborg van welke aard dan ook. HSI en zijn toeleveranciers wijzen, daartoe gerechtigd door de wet, alle garanties af met inbegrip van de garantie van verhandelbaarheid, de garantie van niet-schending van de rechten van derden en de garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. HSI en zijn toeleveranciers staan niet borg voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdige levering van materiaal, diensten, sofware, tekst, grafische afbeeldingen en links, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor daarin aanwezige fouten of omissies af. 

HSI wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk gewezen zijn op de mogelijkheid van dergelijke schade. 

HSI geeft geen enkele garantie en/of verklaring voor een andere website die u via zijn website raadpleegt. Deze links worden gemakshalve aangeboden, wat niet betekent dat HSI instemt met of verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website. Daarbij is het aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, een paard van Troje of andere zaken van destructieve aard. Onze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. 

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. 

De informatie die HSI op zijn website publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten en dergelijke van HSI die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. De juistheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd omdat een voorbehoud moet worden gemaakt voor wijzigingen in die informatie. 

Aan HSI gezonden informatie

Wanneer u HSI informatie of materiaal toestuurt, verschaft u HSI het recht deze gegevens vrij van royalty's, onbeperkt en onherroepelijk te gebruiken, verveelvoudigen, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en dergelijke rechten in sublicentie te geven. Tevens stemt u ermee in dat HSI geheel vrij gebruik maakt van alle toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken. 

Wetgeving

Het raadplegen en gebruiken van onze website is onderhevig aan de geldende wetgeving van landelijke, provinciale en lokale overheden.

Geldende wetten/geschillen

Deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan en worden opgesteld conform de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, worden onderworpen aan deze rechtspraak. Alle geschillen en claims, met inbegrip van tussentijdse of voorlopige maatregelen, die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst, zullen uitsluitend en exclusief worden verwezen naar en worden beoordeeld door de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank in Amsterdam, tenzij verplichte wettelijke bepalingen in Nederland anders voorschrijven.