Over ons

Hair Science Institute (HASCI) is een instituut voor geavanceerde haartransplantatie en haarvermeerdering met klinieken in Amsterdam, Maastricht, Londen, Cap d‘ Antibes en Jakarta. De door HASCI ontwikkelde en gepatenteerde HASCI-methode mag uitsluitend in door HASCI gecertificeerde klinieken toegepast worden. De medische leiding van zowel de klinieken als de Research & Development afdeling is in handen van drs. Coen Gho. Hair Science Institute kent drie gelijkwaardige afdelingen:

HASCI – Research & Development
Deze afdeling houdt zich specifiek bezig met het ontwikkelen van nieuwe methodes van haarrestauratie en het perfectioneren van de HASCI-methode. Vanuit deze afdeling worden de efficiency, de instrumenten en de consistentie continu verbeterd.

Hair Science Academy
De Hair Science Academy is opgericht om een instituut te creëren waar training en opleiding op het hoogste niveau geboden worden. Op de Academy worden artsen en verpleegkundigen gespecialiseerd en gecertificeerd op het gebied van de HASCI-methode en vindt regelmatig nascholing plaats.

HASCI – Klinieken
Onze klinieken bieden de hoogste kwaliteit van haartransplantatie dankzij innovatieve behandeltechnieken. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde medische instrumenten en het medisch personeel heeft onder leiding van drs. Coen Gho een uitgebreide, interne opleiding gevolgd aan onze Hair Science Academy. De klinieken staan onder permanente controle van de Inspectie voor Volksgezondheid.

Onze filosofie

Onze filosofie is dat wij onze cliënten behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Om dit te bereiken en om absolute kwaliteit in medische procedures te verzekeren werken wij met medische protocollen en standaardprocedures. Wij beschouwen het als onze persoonlijke verplichting dat Hair Science Institute en haar medische teams alles doen om de cliënt tevreden te stellen. Elke cliënt heeft andere verwachtingen betreffende het resultaat van een behandeling. Tijdens de intake zal één van onze artsen een realistisch beeld geven van wat haalbaar, wenselijk en realistisch is.

Onze missie

De missie van Hair Science Institute is tweeledig:

  • Ten eerste zijn wij zeer gedreven om nieuwe cosmetische standaarden op het gebied van haarrestauratie te creëren.
  • Ten tweede focussen wij ons op het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe therapieën en behandelingsmethoden op het gebied van de dermatologie om de efficiëntie van de medische behandelingen te optimaliseren, de cliëntvriendelijkheid van de behandelingsmethoden te verhogen en de behandelingskosten te verminderen.

Om deze doelstellingen te bereiken, is Hair Science Institute actief in fundamenteel onderzoek en klinische studies en werken we nauw samen met universiteiten en academische ziekenhuizen. Meer informatie over onze onderzoeken en studies kunt u lezen in deze wetenschappelijke publicaties.

Coen Gho

Arts/onderzoeker Coen Gho heeft zich gespecialiseerd op het gebied van haarziekten, een gebied waarin hij door de medische wereld wordt beschouwd als een autoriteit. Sinds 1992 is hij – in nauwe samenwerking met universiteiten en (academische) ziekenhuizen – betrokken bij fundamenteel onderzoek en klinische studies. Zo heeft hij verschillende nieuwe therapieën en behandelmethoden ontwikkeld op het gebied van haarziekten en brandwonden. De nieuwste (gepatenteerde) techniek die hij heeft ontwikkeld is de HASCI-methode die haarvermeerdering mogelijk maakt.

Coen Gho is werkzaam bij de HASCI-klinieken in Amsterdam, Maastricht, Londen, Cap d’Antibes en Jakarta. Hier geeft hij niet alleen leiding aan de behandelteams maar houdt hij zich met name bezig met het onderzoek.

  • Organisaties waar Coen Gho/Hair Science Institute aan verbonden is:
  • Vice voorzitter, Raad van Advies, HAARcentrum
  • American Society of Hair Restoration Surgery (ASHRS)
  • European Burn Association (EBA)
  • International Society of Burn Injuries (ISBI)
  • European Tissue Repair Society (ETRS)
  • European Burns Casualties Association (EBCA)

Lees meer over Dr. Gho

Educatie

Hair Science Institute is een onderzoeks-, ontwikkelings-, behandelings- en opleidingsinstituut. De teams in onze kliniek bestaan uit artsen en technicians (gespecialiseerde verpleegkundigen) die ingeschreven staan in het BIG-register. De Wet BIG, de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen diegenen die in het register zijn ingeschreven, mogen de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.

Bij het Hair Science Institute staat educatie hoog in het vaandel, zowel het opleiden van nieuw personeel, als de bijscholing van het huidige personeel. Onder begeleiding van arts/onderzoeker Coen Gho is het medische team van het Hair Science Institute continu bezig om de unieke en verfijnde techniek nog verder te optimaliseren.

Werken bij HASCI

Hair Science Institute Worldwide

Hair Science Institute ontvangt cliënten vanuit de hele wereld. Om aan al die cliënten tegemoet te komen worden regionale klinieken opgericht. In deze klinieken werken door HASCI opgeleide en gecertificeerde artsen en technicians die uit de regio afkomstig zijn en die de taal van hun cliënten spreken.

Op dit moment zijn er HASCI-klinieken en –consultlocaties  in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Indonesië. Op termijn zullen er meer klinieken geopend worden in landen binnen en buiten Europa.

Contact