Links

Hair Science Institute werkt samen met een toenemend aantal instituten die gespecialiseerd zijn op uiteenlopende gebieden. Wat zij allemaal gemeen hebben is dat zij patiënten en/of cliënten vertegenwoordigen die gebaat zijn bij herstel van natuurlijke haargroei.

Medische instituten, specialisten en adviseurs die HaarStamcel Transplantatie® aanbevelen

Brandwondencentrum Beverwijk / Rode Kruis Ziekenhuis

Vondellaan 13

1942 LE Beverwijk

Nederland

T +31 (0)251 26 55 55

info@rkz.nl

www.rkz.nl

European Burns Casualties Association (EBCA)

Bruynstraat 200

1120 Brussels (Neder-over-Heembeek)

België 

T +32 2 264 43 36

F +32 2 264 43 29

www.ebca.info

Medical Skin Care

Toekomststraat 16

3800 Sint-Truiden

België 

T +32 (0)11 682 271

F +32 (0)11683 245

info@medicalskincare.be

www.medicalskincare.be

Oscare/Burn Unit

(formerly Greet Rouffaerhuis)

Bredabaan 414a

2170 Antwerp

België 

T +32 (0)36 401 080

F +32 (0)36 442 108

info@oscare.be

www.oscare.be

Cicatrix e.V.

Regina Heeß

Rietschelstrasse 33

67549 Worms

Duitsland

T +49 (0)6241 308 99 88

F +49 (0)6241 308 99 88

info@cicatrix.de

www.cicatrix.de

Lutz & Stranzenbach Dermatologists 

Kronenweg 84 

50389 Wesseling

Duitsland

T +49 (0)2236 841 315 

F +49 (0)2236 841 333

contact@hair-nail.de

www.hair-nail.de

Vein Clinic - MCMG

Medisch Centrum 

Maaltebruggestraat 288 

9000 Gent 

België 

T +32 (0)9245 43 06

F +32 (0)9220 07 81 

mcmg@skynet.be

www.mcmg.be

Help Brandwonden Kids

secretariaat

Oude Molenstraat 117

2400 Mol

België

T +32 (0)495 188 543

helpbrandwondenkids.ml@outlook.com

www.helpbrandwondenkids.be

Belangenverenigingen

European Burns Casualties Association (EBCA)

De European Burns Casualties Association (EBCA) is een Europese belangenvereniging waarin patiënten, medisch specialisten en specialisten uit de (medische) industrie vertegenwoordigd zijn. De oogmerken zijn:

  • Een lobby te vormen die zich richt op officiële, Europese organisaties;
  • De internationale wet- en regelgeving en aanbevelingen m.b.t. preventie en nazorg naar het hoogst mogelijk niveau brengen;
  • Een gemeenschappelijk en breed toegankelijk kenniscentrum te vormen voor alle instanties, groeperingen en individuen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij voorkoming, behandeling en nazorg van brandwondenpatiënten.

Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) 

De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) behartigt de collectieve en individuele belangen van circa 6200 aangesloten kapper-ondernemers.  www.ANKO.nl

Kennis en Ontwikkel- centrum (KOC) 

KOC Nederland is het Kennis en Ontwikkel- centrum voor de uiterlijke verzorgingsbranche en vormt een intermediair tussen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. www.koc.nl

International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) 

The International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) is een vrijwillige organisatie zonder winstbejag van meer dan 700 haarrestauratie artsen die zich in haarverlies specialiseren. ISHRS verstrekt voortgezet onderwijs aan artsen die zich in haartransplantatie en restauratiechirurgie specialiseren en geeft het publiek de recentste informatie over chirurgische haarrestauratie en niet chirurgische behandelingen voor haarverlies. www.ishrs.org

European Academy of dermatology and venerology 

Opgericht in 1987, is EADV een vereniging zonder winstbejag, met als doel de Europese artsen te voorzien van Continuing Medical Education (CME) opportunities, gespecialiseerde informatiediensten en professionele steunnetwerken.  www.eadv.org

European Tissue Engineering Society 

De society brengt de Europese gemeenschap van personen bezig of geïnteresseerd in het gebied van weefseltechniek samen en bevordert onderwijs en onderzoek binnen het gebied van weefseltechniek door regelmatige vergaderingen, publicaties en andere vormen van mededelingen. De Society dient ook als Europees forum om de informerende discussies van uitdagingen en therapeutische voordelen van de toepassing van de technologieën van de weefseltechniek te bevorderen. etes.tissue-engineering.net

Tissue Engineering Society International 

De Society brengt de internationale gemeenschap van personen bezig of geïnteresseerd in het gebied van weefseltechniek samen en bevordert onderwijs en onderzoek binnen het gebied van weefseltechniek door regelmatige vergaderingen, publicaties en andere vormen van mededelingen. De Society dient ook als internationaal forum om de informerende discussies van uitdagingen en therapeutische voordelen van de toepassing van de technologieën van de weefseltechniek te bevorderen. www.tesinternational.org

Pharmaceutical products

Propecia Propecia

Propecia Propecia is de merknaam van finasteride . www.propecia.nl

Avodart

Avodart is de merknaam van Dutasteride . www.avodart.nl

Regaine/Rogaine

Regaine/Rogaine is de merknaam van Minoxidil. www.rogaine.com

Patiëntenverenigingen

Vereniging voor Alopecia Androgenetica Patiënten (VAAP)

De Vereniging voor Alopecia Androgenetica Patiënten (VAAP) is een vereniging voor zowel mannen en vrouwen met haaruitval door Alopecia Androgenetica, ook wel mannelijke kaalheid genoemd. De vereniging is opgericht in 2000 en is aangesloten bij de landelijke Huidfederatie. www.vaap.nl

Alopecia Areata Deutschland e.v. (AAD)

De Alopecia Areata Deutschland e.v. is de duitse Alopecia Areata Patiënten Vereniging kreisrunderhaarausfall.de

Huidfederatie

De Huidfederatie is een samenwerkingsverband van 16 patiëntenverenigingen voor een bepaalde huidziekte. Deze verenigingen behartigen de belangen van mensen die aan de specifieke huidaandoening lijden waarvoor de vereniging is opgericht. www.huidfederatie.nl 

Alopecia Vereniging (AV)

De Alopecia Vereniging (AV) is een landelijk werkende vereniging. De AV stelt zich ten doel alopecia patiënten te ondersteunen en te begeleiden. www.alopecia-vereniging.nl/

National Alopecia Areata Foundation (NAAF)

De National Alopecia Areata Foundation is de Alopecia Areata Patiënten Vereniging van de Verenigde Staten. www.naaf.org

Websites over haren

Haarweb

HaarWeb is de support-site voor en door lotgenoten met haarproblemen in Nederland en België. www.haarweb.nl

Hairsite

De hairsite is de grootste Amerikaanse website op gebied van haarproblemen.  www.hairsite.com

Hairlosstalk

Hairlosstalk is een Amerikaanse website op gebied van haarproblemen. www.hairlosstalk.com

Kappers.pagina.nl

Op deze pagina staat alles wat met kappers te maken heeft. kappers.pagina.nl

Stichting HAARcentrum

De Stichting HAARcentrum stelt zich tot doel objectieve en onafhankelijke informatie te verstrekken over haar en haarverzorging. Het woord HAAR in HAARcentrum staat voor Haar, Analyse, Advies en Research. Om te garanderen dat de ontwikkelde kennis daadwerkelijk onafhankelijk is, wordt binnen het HAARcentrum de kennis gebundeld van vele deskundigen en indien nodig onderzoek verricht.  www.haarcentrum.nl

Alopezie.de

Alopezie.de is de Duitse support-site voor en door lotgenoten met haarproblemen in Duitsland. www.alopezie.de

Huidinfo.nl

Deze internetpagina stelt zich ten doel mensen met een huidaandoening objectieve en actuele informatie te verstrekken over de aard van hun aandoening en de behandelmogelijkheden ervan. Uit de dagelijkse medische praktijk blijkt hier veel behoefte aan te bestaan. De individuele pagina's worden zeer regelmatig bijgewerkt zodat u steeds op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. www.huidinfo.nl

Andere websites

De oorzaken van kaalheid bij mannen

Mannen links Uwpagina.nl

Plastische chirurgie.startkabel

Kaalheid.startkabel.nl

Plastischechirurgie.startmodus.nl

alles over haarmode

bergmanclinics.nl

Pruiken en haarwerken

Online Internetwinkel haarverzorging